Databeskyttelseserklæring

I. Generelt

1. Informationer om indsamling af persondata

I følgende meddelelse informere vi dig om vores indsamling af persondata i forbindelse med anvendelsen af vores side. Persondata er alle data, der kan bruges til at identificere dig som person, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser, brugeradfærd.

Den ansvarlige part i henhold til artikel 4 afsnit 7 i EU's generelle forordning om databeskyttelse er Delticom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hannover, Tyskland, telefon: 49(0)511-87989280, e-mail: info@delti.com, website: www.faelge24.dk (se vores kolofon ). Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på datenschutz@delti.com eller via vores postadresse stilet til "databeskyttelsesrådgiveren".

Som udgangspunkt er det muligt at benytte vores website uden at der bearbejdes persondata. Vedrørende de teknisk overførte (personrelaterede) data fra dig til os, bedes du være opmærksom på nedenstående forklaringer. For det tilfælde, at vi i forbindelse med enkelte funktioner gør brug af eksterne serviceydere eller ønsker at bruge dine data i reklameøjemed, gør vi dig i nedenstående tekst opmærksom på de enkelte procedurer desangående. Til sidst nævner vi også de fastlagte kriterier vedrørende varigheden af datalagringen.

2. Formål og retsgrundlag for databearbejdningen

Med mindre andet er beskrevet eller konkretiseret, er formålet med vores databearbejdning at udvikle og fremme vores virksomhed.

Vi gør brug af forskellige retsgrundlag til denne databearbejdning

 • Hvis du giver samtykke til bestemte procedurer vedrørende bearbejdning af persondata, udgøres retsgrundlaget af artikel 6 I lit. i GDPR (efterfølgende også kun angivet som "samtykke").
 • Hvis behandlingen af persondata er nødvendig for indledningen eller opfyldelsen af en kontrakt, hvis (mulige) kontraktpartner er den samme som den berørte person, f.eks. hvis du afgiver produktforespørgsler og/eller varebestillinger hos os, og databearbejdningen er nødvendig for at kunne levere varen, udgøres retsgrundlaget af artikel 6 I lit. b i GDPR (efterfølgende også kun angivet som "kontraktopfyldelse").
 • Hvis bearbejdningen af persondata er nødvendig for opfyldelse af en juridisk forpligtigelse, f.eks. til opfyldelse af skattemæssige arkiveringspligter, udgøres retsgrundlaget af artikel 6 I lit. c i GDPR.
 • Hvis bearbejdningen af persondata er nødvendig med henblik på at beskytte livsvigtige interesser tilhørende den berørte person eller en anden naturlig person, f.eks. hvis en besøgende er kommet til skade på vores lager, og vedkommendes data i den forbindelse er nødt til at blive videregivet til en læge og/eller et hospital, udgøres retsgrundlaget af artikel 6 I lit. d i GDPR.
 • Bearbejdningen af persondata kan i henhold til artikel 6 I lit. f i GDPR være tilladt, hvis databearbejdningen er nødvendig for at varetage en berettiget interesse på vegne af vores virksomhed eller tredjepart, så længe den berørtes interesser, grundrettigheder og grundfriheder ikke vejer tungere end disse (i det efterfølgende også bare kaldet "interesseafvejning"). Vi betragter vores virksomhedsaktiviteter som en grundlæggende berettiget interesse, idet vi derigennem sikrer vores medarbejderes arbejdspladser og tilfredsstiller vores aktionærer. Dette forhold er tillige omfattet af den europæiske lov, der udtrykkeligt beskriver omfanget af berettigede virksomhedsinteresser. Dermed kan en berettiget interesse opstå, hvis den berørte person og virksomheden har et kundeforhold (betragtning 47, sætning 2 i GDPR) eller hvis persondata bearbejdes med henblik på direkte marketing.

3. Dine rettigheder

Vedrørende persondata har du følgende rettigheder over for os:

 • retten til informationer om de indsamlede data,
 • retten til korrektion eller sletning,
 • retten til at kræve indskrænket bearbejdning,
 • retten til at gøre indsigelse mod bearbejdningen,
 • retten til dataportabilitet.

Herudover har du ret til at indgive en klage hos datatilsynet, hvis du er utilfreds med bearbejdningen af dine persondata. Dine rettigheder er anført i 3. kapitel i GDPR.

4. Anvendelse af automatiseret beslutningstagen

Du er velkommen til at betale din bestilling per regning. Vi gør opmærksom på, at vi ved denne betalingsmetode gennemfører en vurdering af kreditrisikoen baseret på en matematisk-statistisk metode, der udføres af kreditvurderingsfirmaet CEG Creditreform Boniversum GmbH, 41460 Neuss, (Scoring). Til dette formål overføres de nødvendige persondata for kreditvurderingen [navn, fødselsdato, adresse, bankoplysninger] til kreditvurderingsfirmaet. Din adressedata indgår også i vurderingen. Vi indsamler, gemmer og videregiver disse data med henblik på at vurdere kreditværdigheden og derigennem undgå betalingsproblemer, dette med udgangspunkt i artikel 6 afsnit 1 S. 1 lit. b i GDPR og artikel 6 afsnit 1 S. 1 lit. f‚ GDPR. Med udgangspunkt i disse informationer beregner vi den statistiske sandsynlighed for misligeholdelse af den givne kredit og dermed din betalingsevne. Hvis kreditvurderingen falder ud til din fordel, er det muligt at bestille per regning. Hvis kreditvurderingen ikke falder ud til din fordel, er det ikke muligt at bestille per regning. Beslutningen om hvorvidt du kan bestille per regning eller ej, er udelukkende baseret på en automatiseret beslutning foretaget af vores online shopsystem, der gennemfører kreditvurderinger på vores vegne. Dermed foretages der ingen manuel vurdering af dine dokumenter gennem en af vores medarbejdere.

5. Indsigelse mod eller tilbagekaldelse af samtykke til bearbejdning af dine data

Hvis du har givet os dit samtykke til bearbejdning af dine data, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det vores evne til at kunne bearbejde af dine persondata på pålidelig vis.

Hvis vi støtter os til føromtalte interesseafvejning vedrørende bearbejdningen af dine persondata, kan du gøre indsigelse mod bearbejdningen. Dette gælder især, hvis bearbejdningen ikke er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt med dig, hvilket vi demonstrerer i nedenstående beskrivelse af de enkelte funktioner. Ved udøvelse af en sådan indsigelse, beder vi dig fremlægge grunden til at vi ikke må bearbejde dine persondata. I tilfælde af en begrundet indsigelse gennemgår vi sagen, hvorefter vi indstiller, justerer eller forklarer dig de tvingende nødvendige og beskyttelsesværdige årsager til at vi må fortsætte bearbejdningen af dine data.

Selvsagt kan du når som helst gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine persondata i reklameøjemed og til dataanalyse. Du kan informere os om din indsigelse via kontaktoplysningerne angivet under 1.

6. Modtagere og modtagerkategorier vedrørende dine persondata

Oplysningerne om vores kunder er vigtige for os, idet de hjælper os med at forbedre vores serviceudbud. Vi videregiver udelukkende de modtagne informationer til tredjepart i omfanget beskrevet herunder:

 • Tilknyttede virksomheder: Delticom videregiver persondata (og brugerdata) til de tilknyttede virksomheder og disses datterselskaber i forbindelse med ordreafvikling. Disse virksomheder er enten underlagt nærværende databeskyttelseserklæring, eller følger retningslinjer, der yder mindst lige så meget beskyttelse som denne databeskyttelseserklæring.
 • Tjenesteudbydere: Vi hyrer andre virksomheder og enkeltpersoner til at afvikle opgaver for os. Eksempler herpå er f.eks. pakketjenester, forsendelse af breve eller mails, afvikling af betalinger (kreditkort, automatisk debitering og køb per efterkrav), aktualisering af vores kundelister, analyse af vores databaser, reklameaktiviteter og kundeservice. Disse tjenesteydere får adgang til persondata, som er nødvendige for at de kan udføre deres arbejdsopgaver. De har dog ikke lov til at anvende dem til andre formål. Herudover er de forpligtet til at behandle disse oplysninger i henhold til relevante love om databeskyttelse.
 • Tjenesteydere uden for EU/EØS: Vi kan ikke udelukke, at vores underleverandører anvender andre tjenesteydere i tredjelande. Vi forpligter i henhold til artikel 28 afsnit 4 i GDPR samtlige tjenesteydere til at overholde tilstrækkelige og passende garantier i overensstemmelse med artikel 44 og følgende sider i i GDPR (overførsel til tredjelande).
 • Serviceydelsen "Predict"
  Vi bestræber os hele tiden på at forbedre kundernes serviceoplevelse og tilrettelægge købsoplevelsen på en kundevenlig, tidssparende og individuel måde fra start til slut. Inden for vores nationale forsendelsesservice tilbyder dig nu den såkaldte "Predit"-serviceydelse i forbindelse med levering af varer købt hos os. Først informerer vores serviceyder dig via SMS og/eller e-mail om at din pakke er på vej, og at pakken forventes afleveret næste dag. Hvis denne dag passer dig, behøver du ikke at foretage dig yderligere. Hvis dagen ikke passer, har du flere forskellige ændringsmuligheder til rådighed, hvilket gør modtagelsen af dine bestilte varer mere fleksibel, komfortabel og sikker. Du finder flere oplysninger på www.dpd.com
 • Newsletter/forespørgsler: Du har mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev, f.eks. via www.faelge24.dk . Hvis du ikke ønsker at modtage henvendelser af denne type fra os, kan du afmelde dig når som helst, f.eks. via www.faelge24.dk eller ved at sende os en e-mail på info@delti.com. Fremadrettet vil du også kunne administrere disse indstillinger via funktionen "Min konto", som du finder under din brugerkonto. I forlængelse af hver eneste bestillingsproces har du mulighed for at deltage i en rundspørge. Du kan i samme forbindelse vælge at give os tilladelse til at videregive dine data til tredjepart i forbindelse med reklamefremstød. Vi videregiver kun dine data til udvalgte samarbejdspartnere eller sender tilbud på vegne af andre virksomheder, hvis du aktivt tilvælger denne option. I det omfang dette sker, modtager denne virksomhed hverken dit navn, din adresse eller andre oplysninger, der afslører din identitet. Rundspørgen og samtykket til videregivelse af dine data til tredjepart i reklameøjemed er nøje adskilt. Det vil sige, at du også kan udfylde marketing-rundspørgen uden at give samtykke til videreformidling af dine data til tredjepart og omvendt. Retsgrundlaget udgøres af artikel 6 afsnit 1 lit. i GDPR ("Samtykke").
 • Beskyttelse gennem Delticom og tredjepart: Vi offentliggør kundekonti og personlige kundedata, hvis loven kræver det, eller hvis en sådan videreformidling er nødvendig for at leve op til vores almene forretningsbetingelser eller andre indgåede aftaler. Det samme gælder i tilfælde, hvor en sådan udlevering er nødvendig for at beskytte vores, vores kunders og tredjeparts rettigheder. Dette omfatter dataudveksling med virksomheder, der er specialiseret i forebyggelse og minimering af misbrug og kreditkortbedrageri. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at virksomhederne i denne sammenhæng ikke får udleveret data med henblik på nogen former for salgsøjemed, der strider imod bestemmelserne i denne databeskyttelseserklæring.
 • Informationer til verificering af din adresse (kontrol af leveringsadressens gyldighed) henter vi via infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland. Til dette formål overfører vi de hertil nødvendige data (dit fuldstændige navn, din adresse og eventuelt fødselsdato) til føromtalte virksomhed. Denne virksomhed bruger fremadrettet også disse data til adresseverificering og/eller identitetskontrol på vegne af andre virksomheder samt til relevante scoringsprocedurer. Føromtalte scoring beregner sandsynlighedsværdier i forhold til en bestemt fremtidig adfærd, dette ud fra en matematisk-statistisk metode. Til dette formål anvendes de relevante data. Retsgrundlaget for denne databearbejdning udgøres af artikel 6 afsnit 1 S. 1 lit. f i GDPR "Interesseafvejning").
 • Frivillig datavideregivelse: Efter gennemført bestilling har du mulighed for frivilligt at deltage i en marketing-rundspørge, der har til formål at hjælpe os med at forbedre vores servicebud yderligere. Eksempel: Nyhedsbreve på vegne af samarbejdspartnere. Retsgrundlaget udgøres af artikel 6 afsnit 1 lit. i GDPR ("Samtykke").
 • Afståelse af fordring (factoring): Vi tilbyder betalingsmetoden AfterPay fra Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl, Tyskland ("AfterPay"). Hvis du beslutter dig for at gennemføre købet ved hjælp af AfterPay som betalingsmetode, videregives dine angivne persondata i forbindelse med bestillingen til AfterPay, f.eks.: For- og efternavn, fødselsdag, adresse (faktura- og leveringsadresse), e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer, fakturainformationer, kreditkortoplysninger (kortnummer, CCV-kode, gyldighedsdato), oplysninger til brug for automatisk kontotræk (IBAN, BIC). Dine data overføres kun til AfterPay efter dit udtrykkelige samtykke. Retsgrundlaget for dataoverførslen udgøres af artikel 6 afsnit 1 lit. i GDPR ("Samtykke"). Her finder du yderligere oplysninger om AfterPays databeskyttelse: https://www.afterpay.de/datenschutz

7. Kriterier for lagring af persondata

Vi bearbejder og gemmer persondata i henhold til retsgrundlagene fremlagt i denne erklæring. Hvis dataene ikke længere er nødvendige med henblik på indledning eller opfyldelse af en kontrakt, slettes de i henhold til den gældende juridiske opbevaringsfrist.

8. Ændring af databeskyttelseserklæringen

Med udgangspunkt i loven og/eller af driftsorganisatoriske årsager, kan det fremadrettet blive nødvendigt at foretage ændringer eller tilpasninger af vores databeskyttelseserklæring, også med kort varsel. Vær opmærksom på den aktuelle udgave af vores databeskyttelseserklæring.

II. Databearbejdning i forbindelse med enkeltstående anvendelsestyper

1. Indsamling af persondata ved besøg på vores website

Ved ren informativ brug af vores website, det vil sige hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde overfører informationer til os, indsamler vi kun de persondata, som din browser formidler til vores server. Hvis du ønsker at besøge vores website, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for at vi kan vise dig websitet og garantere stabiliteten og sikkerheden:

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for besøget
 • Tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Indhold af besøget (den konkrete side på websitet)
 • Tilgangsstatus/HTTP-statuskode
 • den overførte datamængde
 • Website, hvorfra brugeren tilgår vores website
 • Browser
 • Operativt system og overflade
 • Browsersoftwarens sprog og version

I tillæg til føromtalte data gemmer vi desuden cookies på din computer i forbindelse med din brug af vores website. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk via din anvendte browser. Den ansvarlige for anbringelsen af disse cookies (i dette tilfælde os), får derigennem adgang til bestemte informationer. Cookies kan ikke udføre nogen programmer eller overføre vira til din computer. De har til formål at gøre internetsiden mere brugervenlig og effektiv på alle områder. Retsgrundlaget for denne databearbejdning udgøres af artikel 6 afsnit 1 S. 1 lit. f i GDPR "Interesseafvejning").

2. Kontakt

Når du kontakter os via e-mail eller vores kontaktformular, gemmer vi dine angivne data (din e-mailadresse, eventuelt dit navn og telefonnummer), så vi kan besvare din henvendelse. Disse data sletter vi så snart lagringen ikke længere er nødvendig, eller vi indskrænker bearbejdningen, hvis der foreligger lovpligtige opbevaringspligter.

Hvis du er kunde hos os, og du f.eks. har spørgsmål til din bestilling eller vil indgive en klage, udgøres retsgrundlaget for databearbejdningen af artikel 6 afsnit 1 s. 1 lit. b i GDPR ("Kontraktopfyldelse"). Hvis du ikke er kunde hos os, udgøres retsgrundlaget af artikel 6 afsnit 1 S. 1 lit. f i GDPR "Interesseafvejning").

3. Yderligere funktioner og anvendelsesmuligheder på vores website

Udover den rent informative brug af vores website, tilbyder vi forskellige serviceydelser, som du kan bruge ved interesse. I den forbindelse vil du i de fleste tilfælde skulle afgive yderligere persondata, som vi bruger til at stille den ønskede serviceydelse til rådighed. For disse data gælder ovenstående grundsætninger vedrørende databearbejdning.

I forbindelse med bearbejdning af dine data gør vi delvist brug af eksterne serviceudbydere. Disse er nøje udvalgt af os, og er pålagt at overholde alle vores anvisninger i forbindelse med ordreafviklingen.

Herudover kan vi videregive dine persondata til tredjepart, hvis dette er nødvendigt i forhold til kampagnetilbud, konkurrencer, kontrakter eller lignende serviceydelser, som vi udbyder i samarbejde med eksterne partnere. Du finder nærmere oplysninger om dette når du indtaster dine persondata eller i beskrivelsen af tilbuddet.

Hvis vores serviceudbydere eller partnere har sæde i et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), informerer vi dig om følgerne af dette faktum i beskrivelsen af tilbuddet.

4. Anvendelse af cookies

Dette website benytter følgende cookietyper, hvis omfang og funktionalitet forklares nærmere nedenfor:

Midlertidige cookies

Permanente cookies.

Midlertidige cookies slettes automatisk, så snart du lukker din browser. Til denne cookietype hører frem for alt sessionscookies. Disse gemmer et såkaldt sessions-ID, som gør det muligt at samle alle din browsers forskellige anmodninger om websiteadgang fra samme session. Derved kan vi genkende din computer, når du besøger vores website igen. Disse session-cookies bliver slettet, så snart du logger ud eller lukker din browser. Permanente cookies slettes automatisk efter en fastlagt tidsramme, der varierer alt efter den anvendte cookietype. Du kan når som helst slette disse cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger.

Du kan konfigurere din browser-indstilling i henhold til dine ønsker, og f.eks. afvise cookies fra tredjepart eller afvise samtlige cookies uanset afsender. Vi gør dig opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne anvende alle funktionerne på dette website.

Vi anvender desuden cookies for at kunne identificere dig ved efterfølgende besøg, hvis du har en konto hos os, eller med henblik på at vurdere effektiviteten af vores marketingtiltag, f.eks. hvis du finder vej til vores website via et website fra en bestemt partner eller en bestemt reklame. Disse cookies gemmes i op til 30 dage.

De anvendte flash-cookies registreres ikke via din browser, men via dit flash-plug-in. Herudover anvender vi HTML5 storage objects, som anbringes på din slutenhed. Disse objekter gemmer de nødvendige data uafhængigt af din anvendte browser. De har heller ingen automatisk udløbsdato. Hvis du ikke ønsker bearbejdning via flash-cookies, skal du installere en såkaldt add-on, f.eks. "Better Privacy" til Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobe-flash-killer-cookie til Google Chrome. Du kan forhindre anvendelsen af HTML5 storage objects ved at konfigurere din browser og vælge privat tilstand. Herudover anbefaler vi dig regelmæssigt at slette dine cookies og browser-forløb manuelt.

5. Anvendelse af vores webshop

Hvis du ønsker at bestille varer i vores webshop, er du i forbindelse med indgåelse af kontrakten nødt til at angive persondata (for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, fødselsdag, telefonnummer), som vi bruger til at afvikle din bestilling. De nødvendige pligtangivelser er markeret separat, de resterende oplysninger er frivillige. Dine angivne data bearbejder vi i forbindelse med afviklingen af din bestilling. Herudover videregiver vi eventuelt dine betalingsoplysninger til vores bank. Gældende retsgrundlag er i den forbindelse artikel 6 afsnit 1 s. 1 lit. b i GDPR ("Kontraktopfyldelse").

Du kan frivilligt oprette en kundekonto. Her gemmer vi dine data til brug ved senere køb, det samme gælder dine oplysninger vedrørende tidligere og igangværende bestillinger samt din interaktion med Delticom.

Dine ovenstående kundedata

Oversigt over dine afsluttede og igangværende bestillinger hos Delticom med angivelse af bestillingsnummer, mærke, artikelbeskrivelse, profil, dimension, antal, bestillingsdato, leveringstidspunkt, leveringsstatus osv.

Her vises dine seneste login-data med dato, dag og klokkeslæt.

Prisen på din bestilling, fakturaadresse, leveringsadresse, bestillingsforløb, informationer vedrørende annullering og status, osv. Når du opretter en konto under "Min konto", gemmes dine indtastede data indtil de tilbagekaldes. Alle andre data, inklusive din brugerkonto, kan du selv gå ind og slette i kundeområdet. Gældende retsgrundlag er artikel 6 afsnit 1 S. 1 lit. f i GDPR "Interesseafvejning").

Herudover kan vi bearbejde dine angivne data med henblik på at informere dig om andre interessante produkter fra vores portefølje, ligesom vi kan bruge dem til at sende dig e-mails med tekniske informationer.

Grundet handels- og skatteretlige krav er vi forpligtet til at gemme dine adresse-, betalings- og bestillingsdata i en periode på ti år. Vi indskrænker dog databearbejdningen, dvs. dine data anvendes udelukkende til overholdelse af de juridiske forpligtigelser.

Bestillingsproceduren krypteres med henblik på at forhindre uautoriseret adgang til dine persondata, særligt dine finansielle data.

6. Anvendelse af sociale medier

Vi anvender for øjeblikket følgende sociale medie-plug-ins: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. Vi anvender i den forbindelse den såkaldte to-kliks-løsning. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke videregives nogen persondata til udbyderne af disse plug-ins, når du besøger vores sider. Udbyderen af de enkelte plug-ins kan du kende på logoet. Vi giver dig mulighed for at kommunikere direkte med udbyderen af de enkelte plug-ins via logoknappen. Kun hvis du klikker på det markerede felt og derved aktiverer feltet, informeres plug-in-udbyderen om at du har besøgt den pågældende side på vores website. Herudover videreformidles dataene nævnt i denne erklæring. For Facebooks vedkommende gælder det i Tyskland, at IP-adressen anonymiseres straks efter registrering. Gennem aktiveringen af føromtalte plug-in videregives persondata fra dig til udbyderen af de enkelte plug-ins, der efterfølgende gemmer dem (US-amerikanske udbydere gemmer dataene i USA). Eftersom plug-in-udbyderen især indsamler data via cookies, anbefaler vi dig at slette alle cookies via sikkerhedsindstillingerne i din browser, inden du klikker på boksen markeret med gråt.

Vi har hverken indflydelse på de indsamlede data eller databearbejdningsprocedurerne, lige som vi ikke kender det fulde omfang af dataindsamlingen, formålet med dataindsamlingen eller lagringsfristerne. Vi har heller ingen informationer om de indsamlede data gennem plug-in-udbyderne.

Plug-in-udbyderne gemmer de indsamlede data om dig som en brugerprofil, der bruges i reklameøjemed, til markedsundersøgelser og/eller til at gøre udbyderens website endnu mere attraktivt. En sådan dataanvendelse sker især (også for brugere, der ikke er logget ind) med henblik på visning af brugertilpassede reklamer samt for at informere andre brugere på det sociale netværk om dine aktiviteter på vores website. Du kan gøre indsigelse mod oprettelsen af denne brugerprofil, men skal i den forbindelse henvende dig til den enkelte plug-in-udbyder. Via føromtalte plug-ins giver vi dig mulighed for at interagere med de sociale netværk og andre brugere, hvilket hjælper os til at forbedre vores serviceudbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Gældende retsgrundlag for brugen af plug-ins er artikel 6 afsnit 1 S. 1 lit. f i GDPR "Interesseafvejning").

Videregivelsen af data sker uanset om du har en konto hos den relevante plug-in-udbyder og uanset om du er logget ind eller ej. Hvis du er logget ind hos den pågældende plug-in-udbyder, forbindes de indsamlede data hos os med din eksisterende konto hos denne plug-in-udbyder. Hvis du trykker på aktiveringsknappen og derved f.eks. opretter et link til siden, gemmer plug-in-udbyderen også disse informationer i din brugerkonto og deler dem offentligt med dine kontakter. Vi anbefaler dig regelmæssigt at logge ud fra de sociale medier efter endt anvendelse, særligt inden aktivering af knappen, da du derved undgår føromtalte direkte forbindelse til din profil hos den pågældende plug-in-udbyder.

Du finder yderligere informationer vedrørende formål og omfang af dataindsamlingen og plug-in-udbyderens bearbejdning af selvsamme i databeskyttelseserklæringerne fra disse udbydere, se nedenfor. Her finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i den forbindelse samt indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv.

Nedenfor ses adresserne på de enkelte plug-in-udbydere samt URL'er med databeskyttelseshenvisninger:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; yderligere informationer til dataindsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har tilsluttet sig aftalen EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google har tilsluttet sig aftalen EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter har tilsluttet sig aftalen EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, et datterselskab tilhørende Facebook Inc. Informationer om databeskyttelse: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, et datterselskab tilhørende Google LLC. Informationer om databeskyttelse og opfyldelse af EU-US Privacy Shield: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

III. Webanalyse/brugerbaseret onlinemarketing

1. Anvendelse af Google Analytics

Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en netanalyseservice fra Google Inc. ("google.com"). Google Analytics anvender såkaldte »cookies«, tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din anvendelse af hjemmesiden. De informationer, som indhentes af cookien om din anvendelse af denne hjemmeside, overføres i reglen til en Google-server i USA og gemmes her. Hvis IP-anonymiseringen aktiveres på denne hjemmeside, vil din IP-adresse dog blive afkortet forinden af Google inden for medlemsstaterne af den Europæiske Union eller i andre stater, som er med i aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse vil kun i undtagelsestilfælde blive overført til en server i USA af Google og afkortet der. Efter aftale med udbyderen af denne hjemmeside vil Google anvende disse informationer til at vurdere din anvendelse af hjemmesiden til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter og til at fremstille yderligere ydelser, der er forbundet med anvendelsen af hjemmesiden og anvendelsen af internettet over for udbyderen af hjemmesiden.

Den IP-adresse, som i forbindelse med Google Analytics oveføres af din browser, vil Google ikke føre sammen med andre data hos Google.

Du kan forhindre, at cookies bliver gemt ved at indstille din browser-software hertil; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke vil kunne gøre brug af samtlige funktioner på denne hjemmeside. Du kan derudover forhindre, at de data, der på hjemmesiden er indhentet ved hjælp af cookies og relaterer til din anvendelse af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), registreres af Google ved at downloade og installere følgende browser-plugin, som findes på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dette website anvender Google Analytics med udvidelsen "_anonymizeIp()". Derved viderebearbejdes IP-adresserne i forkortet form, og der er dermed ikke muligt at identificere den enkelte bruger ud fra IP-adressen. Anonymiseringen sker ved at IP-adressen bliver anonymiseret som det allerførste i databehandlingen. Den sidste del af IP adressen bliver fjernet og dermed er den ikke længere personhenførbar.

Vi bruger Google Analytics til at analysere brugen af vores website og udføre regelmæssige forbedringer. Gennem de indsamlede statistikker kan vi forbedre vores serviceudbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Vedrørende de få tilfælde, hvor dine persondata undtagelsesvist overføres til USA, har Google valgt at underlægge sig aftalen EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er artikel 6 afsnit 1 S. 1 lit. f i databeskyttelses-grundforordningen.2

Informationer om tredjepartsudbyderen: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Brugerbetingelser: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, oversigt over databeskyttelse: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt databeskyttelseserklæringen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Dette website anvender desuden Google Analytics til analyse af brugertilstrømningen på tværs af alle enheder, der gennemføres via et bruger-ID. Du kan deaktivere denne analyse af din brug på tværs af alle enheder via din kundekonto. Gå i den forbindelse ind under "Mine data" og herefter "persondata". Dette website anvender desuden Google Analytics til analyse af brugertilstrømningen på tværs af alle enheder, der gennemføres via et bruger-ID. Du kan deaktivere denne brugeranalyse på tværs af alle enheder via din kundekonto. Gå i den forbindelse ind under "Mine data" og herefter "persondata".

2. Adobe Analytics (Omniture)

Dette website anvende webanalysetjenesten Adobe Analytics (Omniture) til at analysere brugen af vores website og udføre regelmæssige forbedringer Gennem de indsamlede statistikker kan vi forbedre vores serviceudbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Vedrørende de få tilfælde, hvor dine persondata undtagelsesvist overføres til USA, har Adobe valgt at tilslutte sig aftalen EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Retsgrundlaget for brugen af Adobe Analytics er artikel 6 afsnit. 1 S. 1 lit. f i GDPR.

Der gemmes cookies på din computer med henblik på denne analyse. De indsamlede informationer gemmes på servere, der bl.a. er beliggende i USA. Vi gør opmærksom på, at dette website ikke vil stå til rådighed for dig i sit fulde omfang, hvis du forhindrer lagringen af cookies. Du kan forhindre lagringen af cookies gennem dine browserindstillinger eller ved at klikke på knappen http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Dette website anvender Adobe Analytics (Omniture) med indstillingerne "Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" og „Obfuscate IP-Removed", der forkorter din IP-adresse med den sidste oktet og erstatter den med en generisk IP-adresse, der altså ikke er personhenførbar. IP-adressen kan dermed ikke henføres til nogen person.

Informationer om tredjepartsudbyderen: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; privacy@adobe.com; databeskyttelseshenvisninger: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

3. Kundebedømmelser (Trustpilot)

Med henblik på procesoptimering anvender vi kundebedømmelser på vores website. Disse hjælper os ligeledes til at lære vores kunder bedre at kende. Som bedømmelsesplatform bruger vi udbyderen Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 København, Danmark. Du kan frivilligt afgive en bedømmelse via Trustpilot. Retsgrundlaget udgøres af artikel 6 afsnit 1 lit. i GDPR ("Samtykke"). Du finder yderligere informationer om databeskyttelse hos TrustPilot her: http://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

4. Optimizely

Vi bruger webanalyse-servicen "Optimizely", der leveres af Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA. Denne serviceydelse bruger vi til at forbedre og videreudvikle vores tilstedeværelse på nettet. Til dette formål tester vi enkelte sider - f.eks. for at finde frem til den optimale placering af indhold eller indsamling af statistiske data. Der indsamles ingen persondata i denne forbindelse. Informationerne om din brugeradfærd på dette website sendes i anonymiseres form til Optimizely i USA, hvor de gemmes på virksomhedens servere. Gældende retsgrundlag for brugen af plug-ins er artikel 6 afsnit 1 S. 1 lit. f i GDPR ("Interesseafvejning").

Informationer om databeskyttelse hos Optimizely finder du på: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely har tilsluttet sig aftalen EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list. Du kan deaktivere Optimizely via denne vejledning: https://www.optimizely.com/opt_out.

5. DoubleClick by Google

Dette website bruger herudover online marketingredskabet DoubleClick fra Google. DoubleClick benytter cookies til at vise relevante reklamer for brugerne, forbedre kampagneeffekten eller til at forhindre, at brugeren ser de samme reklamer flere gange. Via en cookie-ID registrerer Google, hvilke reklamer vises i hvilken browser, og kan dermed forhindre den samme reklame i at blive vist flere gange. Herudover kan DoubleClick via cookie-ID'er registrere såkaldte conversions, det vil sige effekten af de viste reklamer. Dette er f.eks. tilfældet, når brugeren ser en DoubleClick-reklame, og senere med den samme browser besøger websitet via reklamen og gør et køb på websitet. Ifølge Google indeholder DoubleClick-cookies ingen persondata.

Ud fra de anvendte marketing-redskaber opretter din browser automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre bearbejdning af de data, som Google indsamler via dette redskab, og informerer dig derfor ud fra vores aktuelle vidensniveau: Gennem anvendelsen af DoubleClick får Google den information, at du har besøgt den pågældende side på vores website eller klikket på en af vores reklamer. Hvis du er registreret hos en af Googles tjenester, kan Google forbinde dit besøg på websitet med din konto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget ind, kan udbyderen registrere og gemme din IP-adresse.

Du kan forhindre denne sporing på flere forskellige måder: a) gennem indstilling af din browser-software. Deaktiveringen af tredjepart-cookies blokerer reklamer fra tredjepartsudbydere; b) gennem deaktivering af cookies til konverteringssporing. Dette gør du ved at indstille din browser til at blokere cookies fra domænet "www.googleadservices.com", https://www.google.de/settings/ads. Denne indstilling slettes dog, når du sletter dine cookies; c) gennem deaktivering af interesserelaterede reklamer fra udbydere, der deltager i den frivillige reguleringsordning "About Ads", dette gør du via linket http://www.aboutads.info/choices. Denne indstilling slettes dog, når du sletter dine cookies; d) gennem permanent deaktivering af cookies i dine anvendte browsere, for Firefox, Internetexplorer og Google Chromes vedkommende via linket http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gør opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke vil kunne udnytte alle websitets funktioner til fulde.

Retsgrundlaget for bearbejdningen af dine data udgøres af artikel 6 afsnit 1 S. 1 lit. f i GDPR. Du finder flere informationer om DoubleClick by Google på https://www.google.de/doubleclick og http://support.google.com/adsense/answer/2839090, samt Googles generelle databeskyttelse på: https://www.google. de/intl/de/policies/privacy. Alternativt kan du besøge websitet tilhørende Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org Google har tilsluttet sig aftalen EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Remarketing

Herudover bruger vi Google Remarketing. Dette er en procedure, som vi bruger til at henvende os til dig ad flere omgange. Gennem Google Remarketing kan du efter et besøg på vores website få vist reklamer fra os under din videre færd på nettet. Dette sker ved hjælp af cookies gemt i din browser, som Google bruger til at registrere din brugeradfærd under besøget på forskellige websites, for herefter at analysere de indsamlede data. På den måde kan Google registrere dit tidligere besøg på vores website. En samkøring af de indsamlede data fra remarketing-proceduren med de persondata, som Google eventuelt har gemt om dig, finder i henhold til Googles eget udsagn ikke sted. Ifølge Google anvendes pseudonymisering i forbindelse med remarketing-proceduren.

Retsgrundlaget for bearbejdningen af dine data udgøres af artikel 6 afsnit. 1 S. 1 lit. f i GDPR. Du finder yderligere oplysninger om Googles databeskyttelse her: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativt kan du besøge websitet tilhørende Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org Google har tilsluttet sig aftalen EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. Re-targeting (Criteo)

Vores website anvender cookies/reklame-ID'er til reklameformål. Dermed kan vi vise vores reklamer på partner-websites, i apps og e-mails til de besøgende, som interesserer sig for vores produkter. Retargeting-teknologier anvender cookies eller reklame-ID'er til at vise reklamer ud fra din tidligere adfærd på nettet. Hvis du vil afvise disse internetbaserede reklamer, bedes du besøge følgende websites:

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/

Vi kan bruge retargeting til at udveksle informationer med pålidelige reklamepartnere, herunder tekniske identifikationer fra dine registreringsoplysninger på vores website eller vores CRM-system. Derigennem kan vi koble dine enheder og/eller omgivelser sammen og tilbyde dig en gnidningsfri brugeroplevelse under anvendelsen af dine anvendte enheder og omgivelser. Du finder nærmere oplysninger om denne sammenkobling i retningslinjerne for databeskyttelse tilhørende føromtalte platforme eller i nedenstående forklaringer.

Retsgrundlaget for bearbejdningen af dine data udgøres af artikel 6 afsnit 1 S. 1 lit. f i GDPR "Interesseafvejning"). Criteos databeskyttelsespolitik: http://www.criteo.com/de/privacy

7. Bing Ads (konverteringssporing)

Vi bruger konverteringsteknologi fra Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). I den forbindelse anbringer Microsoft en cookie på din computer, hvis du finder frem til vores website via en Microsoft Bing-reklame. På den måde kan både vi og Microsoft få kendskab til, om de besøgende på websitet har fundet frem til os via reklamer på Bing, der herefter har sendt de besøgende videre til en bestemt målside (konverteringsside). Vi ser kun det antal besøgende, som har klikket på en Bing-reklame og herefter er blevet sendt videre til konverteringssiden. Ingen personlige oplysninger om den besøgendes identitet bliver delt. Du kan afvise de cookies, der er nødvendige for denne procedure - f.eks. gennem dine browserindstillinger, hvor du kan deaktivere automatisk placering af cookies. Retsgrundlaget for bearbejdningen af dine data udgøres af artikel 6 afsnit 1 S. 1 lit. f i GDPR "Interesseafvejning"). Du finder flere oplysninger om databeskyttelse og de anvendte cookies hos Microsoft Bing på Microsofts website:http://privacy.microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx.

Remarketing

Herudover bruger vi Bing Remarketing. Dette er en procedure, som vi bruger til at henvende os til dig ad flere omgange. Gennem Google Remarketing kan du efter et besøg på vores website få vist reklamer fra os under din videre færd på nettet. Dette sker ved hjælp af cookies gemt i din browser, som Microsoft bruger til at registrere din brugeradfærd under besøget på forskellige websites, for herefter at analysere de indsamlede data. På den måde kan Microsoft registrere dit tidligere besøg på vores website. En samkøring af de indsamlede data fra remarketing-proceduren med de persondata, som Microsoft eventuelt har gemt om dig, finder i henhold til Microsofts eget udsagn ikke sted. Ifølge Microsoft anvendes pseudonymisering i forbindelse med proceduren remarketing.

8. The Trade Desk

Vi anvender targeting- og sporingsteknologi fra The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA - 9300, USA "Trade Desk"). Med marketingformål for øje anbringes cookies på din computer, hvorved informationer om din adfærd på nettet indsamles i anonymiseret form. Persondata hverken indsamles eller bearbejdes i den forbindelse. The Trade Desk har tilsluttet sig aftalen EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list.

Du kan når som helst blokere brugen af cookies via http://www.adsrvr.org/, hvor du kan foretage en cookie opt-out. Du finder yderligere oplysninger om databeskyttelsen hos Trade Desk på https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

9. Plattform161

Vi bruger targeting-og sporingsteknologi fra Plattform 161 B.V., Johan Huizingalaan 763a 4th floor, 1066 VH Amsterdam, Holland ("Plattform161"). Med marketingformål for øje anbringes cookies på din computer, der indsamler informationer om din adfærd på nettet. Disse bruges til at vise dig relevante online-reklamer.

Du kan når som helst blokere brugen af cookies via http://ads.creative-serving.com/opt-out, hvor du kan foretage en cookie opt-out.

Du finder flere informationer om databeskyttelsen hos Plattform161 på: https://platform161.com/cookie-and-privacy-policy/

10. Kupona

Vi bruger targeting- og sporingsteknologien KUPONA GmbH, Frankfurter Straße 8, D-36043 Fulda (Kupona) til optimeret visning af online marketingkampagner. I den forbindelse indsamler Kupona anonymiserede informationer og data om brugerens adfærd på nettet ved hjælp af cookies. I henhold til en algoritme-baseret analyse af brugerens adfærd på nettet, kan KUPONA vise målrettede produktanbefalinger i form af produktspecifikke reklamebannere på mange forskellige websites. Anvendelsen af cookies har i den forbindelse kun til formål at optimere vores tilstedeværelse på nettet og der finder ingen personlig identifikation af brugeren sted, ligesom de indsamlede data ikke videregives til tredjepart. Hvis du alligevel ønsker at modsætte dig anvendelsen af anonymiserede cookie-filer og den dertilhørende analyse af din adfærd på nettet, har du muligheden på følgende side: Klik her for at gå til siden om databeskyttelse. Link: https://www.kupona.de/datenschutz

11. Targeting (The ADEX)

Vi bruger targeting- og sporingsteknologien fra The ADEX GmbH, Rotherstrasse 22, 10245 Berlin, Tyskland ("The ADEX"). Gennem denne service kan vi analysere brugeradfærden (f.eks. besøgte undersider, reklamebannere der er blevet klikket på, indtastede søgninger) på vores website, for derigennem at optimere vores reklameindsats ud fra individuelle brugerinteresser. I den forbindelse anvendes cookies, web beacons og lignende teknologier. De indsamlede brugerdata gemmes i anonymiseret form. Din IP-adresse videreformildes af tekniske årsager ligeledes, dette i fuldstændig anonymiseret form. IP-adressen bruges ikke til visning af reklamer. Du finder flere oplysninger om databeskyttelsen hos The ADEX her: http://de.theadex.com/company/privacy/

Hvis du ønsker at blokere ovenstående databearbejdning, kan du anvende følgende opt-out-link til fremadrettet at gøre indsigelse mod databearbejdningen gennem The Adex: http://de.theadex.com/company/consumer-opt-out/.

12. Gavekortsudvalg

Med henblik på at kunne stille et interessant udvalg af gavekort til rådighed for dig, videregiver vi hashværdien af din e-mailadresse og din IP-adresse i pseudonymiseret og krypteret form til Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (artikel 6 afsnit 1 S. 1 lit. f i GDPR. Den pseudonymiserede hashværdi af din e-mailadresse anvendes af hensyn til en eventuelt foreliggende indsigelse mod reklamer fra Sovendus (artikel 21 afsnit 3, artikel 6 afsnit.1 lit. c GDPR). Sovendus bruger udelukkende din IP-adresse til datasikkerhedsmæssige formål og den anonymiseres normalt efter syv dage (artikel 6 afsnit 1 S. 1 lit. f i GDPR. Herudover videregiver vi bestillingsnummer, bestillingssum inklusive valuta, sessions-ID, kuponkode og tidsstempel i pseudonymiseret form til Sovendus, dette med afregningsformål for øje (artikel 6 afsnit 1 S. 1 lit. f i GDPR. Hvis du interesserer dig for et gavekort fra Sovendus, og der ikke foreligger nogen indsigelse mod reklamer for din e-mailadresse, og du trykker på det viste gavekortsbanner, videresender vi dit navn og din e-mailadresse i krypteret form til Sovendus, så de kan forberede dit gavekort (artikel 6 afsnit1 lit. b, lit. f i GDPR).

Du finder yderligere informationer om Sovendus' bearbejdning af dine data i henvisningen om databeskyttelse på www.sovendus.de/datenschutz.

Senest aktualiseret maj 2018